Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94497
Τίτλος
Μελέτη In Vitro απελευθέρωσης θειϊκής αμικασίνης διαμέσου τεχνητής μεμβράνης με τη μέθοδο κυττάρων FRANZ για τον προσδιορισμό του ρυθμού και βαθμού απελευθέρωσης/ διαπερατώτης φαρμάκου απο τα σκευάσματα γέλης Brucelin, και σύγκριση με την απελευθέρωση απο το πρωτότυπο Xylanal Gel
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 4 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
2 - 6 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
SALIS ANDREA FIO., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΛΕ.