Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9451
Τίτλος
Εκτίμηση της συμμετοχής των διαφόρων πηγών ρύπανσης στην ποιότητα των νερών του κόλπου Θεσσαλονίκης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΡΑΦΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ.