Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94512
Τίτλος στα Ελληνικά
Ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΑΠΘ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και ιδιαίτερα στους τομείς της Ανάλυσης του ΗΕΓραφικού σήματος με προηγμένες μαθηματικές μεθόδους και σε συνδυασμό με καινοτόμες νευροφυσιολογικές τεχνικές όπως ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός
Τίτλος στα Αγγλικά
Development of research activities of the laboratory of Clinical Neurophysiology AUTH in AHEPA hospital and particularly in the Analyses IEGrafikou signal with advanced mathematical methods in combination with novel neurophysiological techniques such as trans cranial magnetic stimulation
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
28 - 2 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2018
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Κίνηση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες