Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94518
Τίτλος στα Ελληνικά
Αποτελεσματικότητα της αδαλιμουμάμπης σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα- Πολυεθνική μελέτη σε συνθήκες καθημερινής πρακτικής
Τίτλος στα Αγγλικά
Effectiνeness of ada limumab in moderate to seνere hidradenitis suppurativa patients - a Multi country study in real life setting
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
6 - 4 - 2017
Ημερομηνία λήξης
30 - 4 - 2018
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΤΣΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες