Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94522
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη, ανοικτή ς θεραπείας (τυφλή για τον Χορηγό ), ελεγχόμενη με δραστική ουσία, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική, κατευθυνόμενη από συμβάντα μελέτη Φάσης 3 σε ασθενε ίς με αναιμία σχετιζόμενη με χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, για την αξιολόγη ση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του daprodustat σε σύγκριση με ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ερυθροποιητίνη, κατόπιν αλλαγής θεραπείας από παράγοντες διέγερσης της ερυθροποιητίνης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 3 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΘΑ., ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.