Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94542
Τίτλος
Συνέδριο: "Εκδήλωση αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - Εκδήλωση παρουσίασης μεταπτυχιακών προγραμμάτων"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 4 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες