Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94612
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: "Ημερίδα Περιβάλλοντος 2017 - Ημερίδα ΠΜΣ Φυσικής Περιβάλλοντος"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "One day event of the PMS of Environmental Physics for the Environment Day 2017"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
16 - 5 - 2017
Ημερομηνία λήξης
24 - 7 - 2017
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες