Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94616
Τίτλος
Μια προοπτική, τυχαιοποιημένη, διεθνής, πολυκεντρική, δυο σκελών ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη της ριοσιγουάτης σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (PAH), οι οποίοι λαμβάνουν σταθερή δόση αναστολέων φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5i) με ή χωρίς ανταγωνιστή των υποδοχέων της ενδοθηλίνης (ERA), αλλά χωρίς επίτευξη του θεραπευτικού στόχου.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2019
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥ., ΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ.