Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94617
Τίτλος
0 πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ευθύμιος Α' (907-912). Βίος και έργο. Κριτική αποτίμηση των συμπερασμάτων της έρευνας και δημοσιοποίησή τους.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Προκηρύξεις Χωρίς Πλαίσιο
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 5 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες