Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94633
Τίτλος
Γενετικοί παράγοντες κινδύνου και πολυπλοκότητα στεφανιαίας νόσου σε Έλληνες ασθενείς: SYNTAX score, κλινική αξιολόγηση και φαρμακογενετική ανάλυση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 5 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
1 - 5 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες