Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94642
Τίτλος
Παιδιατρική Αλλεργιολογία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 5 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗ.