Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94645
Τίτλος
Μετρήσεις ιδιοτήτων πολυμερικών και άλλων υλικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 5 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
21 - 6 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΧΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΑΓΚΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥ.