Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94656
Τίτλος
Μελέτη της καρδιακής λειτουργίας ενηλίκων με υψηλό και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και ανλίχνευση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ χαμηλής μόρφωσης και υψηλού συνοολικού καρδειαγγειακού κινδύνου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 5 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
1 - 5 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΑΔΟΥΣ ΤΖΩΡΤΖ-ΖΑΚΙ ΖΑΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.