Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94657
Τίτλος στα Ελληνικά
Ημέρα περιβάλλοντος 2017.
Τίτλος στα Αγγλικά
Day for environment 2017.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
19 - 5 - 2017
Ημερομηνία λήξης
18 - 9 - 2017
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες