Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94664
Τίτλος
ΜΙα ευρωπαϊκή συγκριτική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας τριων ετών πάνω στην ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού πραβαστατίνης 40mg/φαινοφιμπράτης 160mg (Pravafenix) έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική κλινική πρακτική
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 5 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑ.