Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94672
Τίτλος
Μελέτη παρατήρησης για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας ασθενών που έχουν λάβει προηγουμένως RG-10 Ι.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
22 - 3 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες