Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94685
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη με δραchική ουσία ελέγχου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην εβδομάδα 52 της υποδορίως χορηγούμενης μονοθεραπείας με σεκουκινουμάμπη (secukinumab) συγκριτικά με την υποδορίως χορηγούμενη μονοθεραπεία με ανταλιμουμάμπη (adalimumab) σε ασθενείς με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 12 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΕΩ., ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩ., ΖΑΡΟΥΧΑ ΑΝΝΑ ΔΗΜ.