Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94702
Τίτλος
Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την εκτίμηση της ασφάλειας, της ανοχής και της αποτελεσματικότητας του evolocumab (AMG1 45) ως προς την LDL-C σε ασθενείς με ΗΙΩ και υπερλιπιδαιμία ή/και μικτή δυσλιπιδαιμία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 6 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΗΡΑ.