Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94703
Τίτλος
Συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες Φαρμακολογίας - Τοξικολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 6 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.