Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94743
Τίτλος
Αξιοποίηση παραπροιόντων επεξεργασίας λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας για βιώσιμη παραγωγή χημικών ενώσεων, υλικών και καυσίμων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 2014-2020, COST
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2018
Συνέταιροι:
117
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΞΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΝ.