Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94767
Τίτλος στα Ελληνικά
Συμβουλευτική επιτροπή
Τίτλος στα Αγγλικά
Advisory board
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
12 - 5 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2017
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες