Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94789
Τίτλος στα Ελληνικά
Βιοδραστικό υλικό υαλού για κάλυψη πολφού: χαρακτηρισμός, απελευθέρωση συστατικών και βιολογική δράση.
Τίτλος στα Αγγλικά
Bioactive glass pulp capping material: characterization, release of components and biological properties.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
8 - 6 - 2017
Ημερομηνία λήξης
7 - 6 - 2018
Τμήμα έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΟΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες