Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94789
Τίτλος
Βιοδραστικό υλικό υαλού για κάλυψη πολφού: χαρακτηρισμός, απελευθέρωση συστατικών και βιολογική δράση.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 6 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
7 - 6 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΟΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες