Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94811
Τίτλος
Μελέτη φαρμακοεπιδημιολογίας για τον καθορισμό του μακροπρόθεσμου προφίλ ασφάλειας της φουμαρίκης τενοφοβίρης δισοπροξίλης (τενοφοβίρη DV, VIREAD) και την περιγραφή της διαχείρισης της τενοφοβίρης DF - σχετιζόμενης με νεφρική και οστική τοξικότητα σε εφήβους με χρόνια ηπατίτιδα Β (CHB) ηλικίας 12 έως κάτω των 18 ετών στην Ευρώπη.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 3 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες