Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94811
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτη φαρμακοεπιδημιολογίας για τον καθορισμό του μακροπρόθεσμου προφίλ ασφάλειας της φουμαρίκης τενοφοβίρης δισοπροξίλης (τενοφοβίρη DV, VIREAD) και την περιγραφή της διαχείρισης της τενοφοβίρης DF - σχετιζόμενης με νεφρική και οστική τοξικότητα σε εφήβους με χρόνια ηπατίτιδα Β (CHB) ηλικίας 12 έως κάτω των 18 ετών στην Ευρώπη.
Τίτλος στα Αγγλικά
Pharmacoepidemiology study to determine the long-term safety profile of tenofovir disoproxil fumarate (tenofovir DV, VIREAD) and the description of tenofovir DF management - related renal and bone toxicity in adolescents with chronic hepatitis B (CHB) aged 12 to under 18 years in Europe.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
31 - 3 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 7 - 2019
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Κίνηση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες