Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94815
Τίτλος
Τεχνολογίες Κεραιών Πλάσματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
EU Programmes 2014-2020, Horizon 2020, Excellent Science, Marie Sklodowska-Curie actions
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ., ΠΥΡΙΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗ.