Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94822
Τίτλος
Διατύπωση εμπεριστατωμένης γνώμης για την οριοθέτηση της σχετικής αγοράς στον κλάδο των θερμομονωτικών προϊόντων και προσδιορισμός της θέσης που κατέχει η εταιρεία RAVAGO HELLAS Α.Ε. σε αυτήν.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 7 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
9 - 9 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑ.