Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94870
Τίτλος
Διερεύνηση των χρήσεων των ανθρακικών πετρωμάτων της περιοχής Κέλλης του Ν.Φλώρινας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 7 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
11 - 10 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗ.