Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
94905
Τίτλος
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε γεωργικές και υδρολογικές προσεγγίσεις για μια καλύτερη αειφορική ανάπτυξη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 2014-2020, ERASMUS+
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
14 - 4 - 2021
Συνέταιροι:
6
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑ., ΜΑΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑ., ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡ., ΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ., ΝΑΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑ., ΣΕΡΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜ.