Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95041
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτη των οπτικών και γεωμετρικών ιδιοτήτων των νεφών και των αιωρούμενων σωματιδίων με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους τηλεπισκόπησης
Τίτλος στα Αγγλικά
Optical and geometrical properties of clouds and aerosols using ground-based and satellite remote sensing techniques
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 5 - 2019
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝ.