Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95044
Τίτλος στα Ελληνικά
Μπριβαρακετάμη: Ένα νέο αντιεπιλεπτικό φάρμακο από την αξιόπιστη οικογένεια των ρακεταμών.
Τίτλος στα Αγγλικά
Bribaracetam: A new antiepileptic drug from the trusted - Racetam family.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
7 - 6 - 2017
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2017
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες