Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95051
Τίτλος
Φυτογεωγραφία και βλάστηση σε δυνητικά καταφύγια της Ελλάδας: Αξία διατήρησης χλωριδικής σύνθεσης και οικολογικών λειτουργιών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑ.