Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95057
Τίτλος
Προσδιορισμός με πυρινικές μεθόδους της Βιοσυσσώρευσης Ραδιονουκλιδίων και βαρέων μετάλλων σε βρύα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΕΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ.