Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95062
Τίτλος
Ανοσογενετική ανάλυση και μοριακός χαρακτηρισμός των Τ λεμφοκυττάρων σε διαφορετικής πρόγνωσης ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΒΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜ.