Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95071
Τίτλος
Προγραμματισμός γεωργικής παραγωγής αγρο-ενεργειακών περιχών με τη μέθοδο αποτίμησης κύκλου ζωής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΖΙΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ.