Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95075
Τίτλος
Μελέτη του Ιού του χλωρωτικού Ίκτερου των Κολοκυνθεοειδων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΛΙΟΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩ.