Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95094
Τίτλος
Ανάλυση φυσικών βαφών και οργανικών χρωστικών με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης με ανιχνευτή παράταξης φωτοδιόδων και φασματομετρία μαζών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑ.