Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95100
Τίτλος
A4-HE-STT-P- Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση μεταξύ των χωρών του προγράμματος Erasmus+ για τα ακαδημαϊκά έτη 2017 - 2019
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες