Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95118
Τίτλος
Διερεύνηση των τεχνικών του βλαστικού πολλαπλασιασμού του δασικού είδους Pyrus spinosa Forskk και την περιεκτικότητας του σε ενδογενείς χημικές ουσίες με φαρμακευτική χρήση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΛΦΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΕΟ.