Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95123
Τίτλος
Κλινικη και επιδημιολογική αξιολόγηση δεδομένων συνήθους κλινικής πρακτικής σε Έλληνες ασθενείς με ψωρίαση οι οποίοι έχουν λάβει θεραπεία με ουστεκινουμάμπη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
10 - 10 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΣΤ.