Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95146
Τίτλος
Η επίδραση της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην μαθησιακή επίδοση των παιδιών Νηπιαγωγείου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΚΑΝΑ ΔΟΜΝΑ ΜΕΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑ.