Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95147
Τίτλος
Η συμβολή της ΕΕ στην διατήρηση της ελληνόφωνης πολιτισμικής κληρονομιάς γεωγραφικά καθορισμένων μειονοτήτων. Ελληνόφωνες κάτοικοι και ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΑΝΑΣΗ ΘΩΜΑΗ ΚΙΜ.