Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95159
Τίτλος
Από το κανονικό υποκείμενο στις κανοπνικές χώρες. Ψυχοκοινωνική αποτίμηση του αντιλαϊκιστικού λόγου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝ.