Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95173
Τίτλος
Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομόδων, επιπρόσθετη μελέτη ανωτερότητας για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφόλειας της πονεσιμόδης έναντι εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με ενεργό υποτροπιόζουσα πολλαπλή σκλήρυνση, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με φουμαρικό διμεθuλεστέρα (τecfidera®)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΘΕΟ., ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΣ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ.