Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95184
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη παράλληλων ομάδων δύο περιόδων θεραπείας για την εκτίμηση της ασφάλειας του QAW039 ως προσθήκη στην υπάρχουσα αντιασθματική θεραπεία σε ασθενείς με μη ελεγχόμενο άσθμα κατά GINA βήματα 3, 4, 5
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 7 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
12 - 2 - 2021
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΡΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες