Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95185
Τίτλος
Πραγματικοί ασθενείς με ΧΑΠ στην Ελλάδα. Κατηγοριοποίηση των ασθενών με ΧΑΠ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες GOLD 2017 (Ακρωνύμιο ReLiCo)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΟΡΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ., ΠΡΑΠΑ ΘΩΜΑΗ ΙΩΑ.