Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95186
Τίτλος
Διερεύνηση και αντιμετώπιση πνευμονολογικών νοσημάτων σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς με ιδιαίτερη έμφαση στον πολυστηματικό ασθενή
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 7 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΚΟΜΑΧΑΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΣ.