Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95194
Τίτλος
Λογοτεχνία και Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος: διαμεσικές αναζητήσεις της νεοελληνικής ταυτότητας στη Μεταπολίτευση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΑΟΥΜ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑ.