Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95200
Τίτλος
Συνόρθωση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου metricanet με μετρήσεις GNSS.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΟΛΟΣ ΙΩΝ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜ., ΠΙΚΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΠ.