Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95209
Τίτλος
Γεωφυσικές μετρήσεις εντός των περιοχών εξόρυξης στο νησί της Μήλου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩ., ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑ., ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.