Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95232
Τίτλος
Έλεγχος πιθανής τοξικότητας βιοϋλικών εμπουτισμένων με νανοσωματίδια, τα οποία προορίζονται για οδοντιατρική χρήση.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 9 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες