Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
95233
Τίτλος
Ερευνητικές/Εκπαιδευτικές δραστηριοτήτων και προώθηση/αξιοποίηση ερευντηικών αποτελεσμάτων προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη "Διοίκηση και διαχείιριση Τεχνικών Έργων"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 9 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες